جواب و پاسخ مرحله 480 بازی آمیرزا چهارصد و هشتاد ۴۸۰ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : داد، گدا، درد، مداد، آرام، داماد، مرداد، امداد، دامدار، امدادگر.