جواب و پاسخ مرحله 488 بازی آمیرزا چهارصد و هشتاد و هشت ۴۸۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : متن، مترو، تورم، مروت، تمرد، تمدن، ثروت، تنور، تندرو، ثروتمند.

دنیا : بازی خوب وسرگرم کننده‌ای من تواوقات بیکاری حتماً سراغش میرم.