جواب و پاسخ مرحله 505 بازی آمیرزا پانصد و پنج ۵۰۵ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تنگ، گاری، ایران، گیتار، رایگان، گرانیت، گارانتی.