جواب و پاسخ مرحله 697 بازی آمیرزا ششصد و نود و هفت ۶۹۷ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جرم، مکه، موج، نمک، کوه، نوکر، کوره، جهنم، جوهر، نمره.