جواب و پاسخ مرحله 71 بازی آمیرزا هفتاد و یک ۷۱ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سطل، طلا، سال، سالن، سلطان.