جواب و پاسخ مرحله 8 بازی آمیرزا هشت ۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فک، شک، کش، کف، کفش، کشف.