جواب و پاسخ مرحله 81 بازی آمیرزا هشتاد و یک ۸۱ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گرد، کند، رنگ، درک، گردن، کرگدن.