جواب و پاسخ مرحله 96 بازی آمیرزا نود و شش ۹۶ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تاس، ترس، هراس، راست، هرات، ستاره.