جواب و پاسخ مرحله 97 بازی آمیرزا نود و هفت ۹۷ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تور، اتو، روز، زور، آرزو، تراز، وزارت، ترازو.