جواب و پاسخ مرحله 98 بازی آمیرزا نود و هشت ۹۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : باک، رکاب، کبیر، کاری، باریک.

نویسنده :‌دهان، آینده، آینه، نهاد، ایده، آدینه، هادی، هدی، بینا، دنیا، ناهید.