جواب پرسش و فعالیت های تکمیلی صفحه ۶۱ کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم جواب پرسش و فعالیت های تکمیلی از سایت نکس لود دریافت کنید.

آیا می دانید مرکز زمین لرزه در کدام نقطه از دایره قرار گرفته است؟
اگر این مراحل را فقط توسط لرزه نگاشت های دو مرکز لرزه نگاری انجام دهید چه مشکلی پیش می آید؟
به چه دلیل اندازه دایره ها با یکدیگر متفاوت است؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.