جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۱۶ کتاب پیام های آسمان پایه نهم چرا مومنان مسئولیت بیشتری درخصوص امر به معروف و نهی از منکر دیگران دارند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا مومنان ولی یکدیگرند؛ یعنی همدیگر را دوست دارند و نسبت به سرنوشت یکدیگر احساس مسولیت می کنند. آنها هما نگونه که از سعادت و خوشبختی خود لذت می برند، خوشبختی دیگر انسان ها نیز برایشان شیرین و شادی آور است. آنها می دانند که رسیدن به سعادت دنیا و آخرت تنها با عمل به دستورات دین یعنی انجام اعمال نیک و ترک گناهان امکان پذیر است.