جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۹۴ کتاب علوم تجربی پایه ششم مسئولیت حفظ محیط های طبیعی و جانوران و گیاهانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

مسئولیت حفظ محیط های طبیعی و جانوران و گیاهانی که در این محیط زندگی می کنند در کشور ما بر عهده چه سازمان هایی است ؟ چه شغل هایی در ارتباط با معرفی و حفظ محیط های طبیعی وجود دارد؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ابوالفضل : جنگل بانی . محیط بانی . کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست.