جواب کار کلاسی صفحه ۲۵ کتاب کار و فناوری پایه هفتم مسافت موجود تا منطقه مورد نظر چقدر است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞