جواب فعالیت صفحه ۱۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم اگر مسافری از تهران به توکیو سفر کند باید ساعت خود را جلو بکشد یا عقب چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جلو. زیرا نصف النهار توکیو درشرق نصف النهار تهران است و زودتر در مقابل خورشید قرار می گیرد.