جواب فعالیت صفحه ۶۱ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم به تصاویر مسجد امام و مسجد شیخ لطف الله دقت کنید مهم ترین تفاوتی که در این دو مسجد مشاهده می کنید چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مسجد شیخ لطف الله منار یا همان گلدسته ندارد اما مسجد امام (مسجد جامع عباسی) مناره هایی با بیش از 40 متر ارتفاع دارد.