جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۳۱ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم مسولیت مشترک مردان و زنان برای حفظ پاکی جامعه چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آیات قرآن کریم به روشنی نشان می دهد که حفظ پوشش به تنهایی برای سلامت جامعه کافی نیست و تمام افراد – چه مرد و چه زن – باید با رفتار و گفتار خود، حیا و عفت را نیز رعایت کنند.

امیرحسین حریرچیان : در جامعه امروز برای حفظ پاکی و حفظ حرمت ها همه انسانها چه مرد و چه زن موظف اند که حجاب خود را حفظ کنند تاهم خود و دیگری را به گناه نیندازند.

نویسنده :‌برای حفظ سلامتی جامعه چه مرد و چه زن بایستی حجاب و عفت خود را رعایت نمایند.