جواب خودارزیابی صفحه ۲۷ کتاب فارسی پایه نهم ویژگی های مشترک آینه و دوست را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هر دو در کمال راستی و صداقت، عیب و حسن آدم را نشان می دهند و بازگو می کنند.