جواب تفکر در حدیث صفحه ۹۹ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم فکر می کنید مصداق پیشنهاد امام علی چه کسانی اند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اهل بیت و معصومین (ع).