جواب فعالیت صفحه ۴۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم مصرف گرایی چه آسیب های اخلاقی برای مردم ایجاد می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تشدید مشکلی به نام اسراف – حسادت – افزایش فاصله طبقاتی – دروغ- کم شدن صله ارحام – کم فروشی و گران فروشی.