جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۳ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم کدام واکنش با واقعیت نقاشی شاهزاده خانم مطابقت داشت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نویسنده : یه جورایی از گفتن بقیه بود ولی بیشتر میشه گفت می خواست احساس خود شاهزاده به نقاشی رو بی همه و بعد نظر بده البته این نظر منه.

نویسنده : باغبان در حالی که نابینا بود میدونست که شاهزاده خانم نقاشی زشت کشیده و به اون واقعیت رو گفت.

مهدی : نمی دونم هرکی میدونه توی نظرات بفرسته.

نویسنده : چون شاهزاده خانم یک چوپان بود واو با بروسلی.

نویسنده : اینکه بعضی ها بخاطره ثروت یک فرد به او احترتم میگذارند وکارهای او را تایید میکنند وحتی اگر ان کار زشت با بد باشد میگویند زیبا است.

پدرام : نظر باغبان بیشتر تاثیر داشت.