جواب پیشنهاد صفحه ۹۳ کتاب پیام های آسمان پایه نهم در اشعار و ضرب المثل های ما مطالب فراوانی درباره دوست هست چند نمونه از آنها را پیدا کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) ریسمانی گردنم افکنده دوست می کشد هرجا که خاطرخواه اوست.
2) دوست آنست که گیر دست دوست در پشیمانی حالی و درماندگی.
3) دشمن دانا به از نادان دوست!.
4) یک گل دوست بدتر از هزار سنگ دشمن!.