جواب فعالیت کلاسی صفحه ۳۸ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم به نظر شما چرا خداوند معجزه آخرین پیامبر خود را کتاب قرار داده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : معجزه از جنس کتاب فراتر از معجزه های قبلی است و از نوع فرهنگی، این معجزه به گونه ای است که آیندگان نیز می توانند از آن سود برده، معجزه بودن آن را تایید کنند. این معجزه مورد تایید مردم زمان خود پیامبر هم بوده است و دیگر اینکه این معجزه کاری خارق العاده و فوق توان بشری است.