جواب فعالیت صفحه ۶۸ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم سخنان مقام معظم رهبری را درباره جنگ نرم جستجو کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در جنگ نرم نوجوانان و دانشجویان افسران این جبهه هستند.
در میدان از پیش تنظیم شده دشمن بازی نکنید چون چه ببرد و چه ببازد به نفع آن هاست.
کسانی که نسبت به مسال فرهنگی حساسیت داشته باشند متوجه جنگ نرم می شوند.