جواب خودارزیابی صفحه ۴۰ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم به نظر شما چرا بزرگ تر ها از دوره نوجانی و جوانی خود معمولا با حسرت و آه یاد می کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون فرصتی برای برگشت به آن دوران و استفاده ی درست از آن ندارند.