جواب فن ترجمه صفحه ۴۶ کتاب عربی هشتم از کجا بدانیم معنای تعمل در دو جمله زیر چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

حسام : اول اینکه از روی جمله میشه تشخیص داد کدوم برای مذکر و کدوم برای مونث هست دوم از روی شخص میشه تشخیص داد.در جمله اول ندا اومده پس حتما منادای اون دوم شخصه(انت)
سوم اگر توی جمله ای هیچکدوم از این مشخصه هارو نداشتیم باید برای مذکر باشه چون در عربی همیشه اولویت با مذکره و مونث بودن نشونه میخواد نه مذکر بودن.