جواب خودارزیابی صفحه ۱۱۰ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم معنای «سلمان منا اهل البیت» را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سلمان از ما اهل بیت است.