معنی حکایت صفحه ۱۱۹ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم معنی حکایت چراغ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

امیرحسین نوری : قطعا علم و دین تورا نجات میدهد و تو باید راه رستگاری را جستجو کنی.
اگر میخواهی که از تمام بدی ها نجات یابی وگرفتار بلاوآسیب نشوی راه سعادت را در کلام پیامبر جستجو کن.

کوثر : روزی نابینایی راهی جایی میشود و چراغ را بر دوش خود میگیرد و فردی اورا در راه میبیند وبه او میگوید تو که نابینایی وچیزی نمی بینی چراغ به تو چه کمکی میکند مرد گفت به من کمک میکند تا اکر کسی از اینجا گذر میکند مرا ببیند وبه من اسیب نرساند.

نویسنده : در یک شب نابینایی که چراغی در دست داشت و کوزه ای رو بر روی شونه در یک راهی میرفت.یک نفر به او گفت تو که چیزی نمیبینی چراغ برای تو چه استفاده ای دارد؟
او گفت این چراغ برای من نیست!برای نادان هایی هست که گمراه هستند تا به من آسیبی نرسانند و کوزه ی من را نشکنند..

نفیسه : نابینایی هنگام شب چراغ بردست و کوزه بردوش راهی جایی شد فردی از کنار عبور میکرد که ازاو پرسید تو که چیزی نمی بینی چراغ به چه کار ت می اید .نابینا گفت این چراغ برای این است که افراد نادانی که گمراه هستندبه من اسیبی نرسانند و کوزه ی من را نشکنند..

نویسنده :‌نابینایی دریک شب چراغ به دست و کوزه بر دوش به مکانی میرفت . یک نفر به او گفت : توکه چیزی نمی بینی چرا چراغ برداشته ای ؟ مرد نابینا گفت: چراغ را برای عابران گمراه و سر به هوا که به من و کوزه ی من آسیب نرسانند.