معنی شعر و کلمات صفحه ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۱۲۰ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم معنی درس شانزدهم 16 آرزو از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده :‌بند یک قبل از هرچیز امیدوارم که کارهای خوب را دوست داشته باشی
بند دوم وافراد خوبوخوبی هابه سمت تو علاقه مند شوند..