معنی متن صفحه ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ کتاب فارسی پایه یازدهم معنی درس شانزدهم قصه عینکم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.