معنی کلمات صفحه ۱۴۷ و ۱۴۸ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم معنی درس هجدهم خوان عدل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : همه چيز از آن خداست
️همه چيز در اختيار اوست
️خداوند قادر به همه چيز است
***
️عدل الهي
️رزاقيت الهي
️نعمت هاي الهي فراگير و همگاني است
️اسماي الهي بسيار است
️عدل خدا بيش از صفات ديگر ، ستودني است
***
️اگر فکر مادي داشته باشي بهره ي معنوي نخواهي برد
️جان از عالم بالاست پس دل در اين جهان نبند
️روح پاک انسان متعالي و بالا رونده است و اين جهاني نيست
***
️در هر نفس دو نعمت موجود است
️توصيه به شکر در هر لحظه
️شکر در هر حال
️مقام رضا
️سختي ها هم جزو زيبايي زندگي هستند
️سختي و خوشي را با هم بپذيريم
***
️خداوند ستارگان را در آسمان به عنوان نشانه قرار داده
️باید نگاهمان به بالا و در حقیقت به عالم ملکوت و معنا باشد
️از سیر در خلقت خدا و سیر در عالم معنی لذت خواهیم برد.