جواب صفحه ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ و ۱۲۵ کتاب ادبیات فارسی پنجم معنی و خلاصه درس شانزدهم وقتی بوعلی کودک بود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

کسری : اگر می شود خلاصه ی درس بوعلی کودک بود را بدهید خوب می شود.