جواب صفحه ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم معنی و خلاصه روان خوانی مرخصی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

احمد :‌معنی واژگان

اعزام:فرستادن

چینه:دیوار گلی

سوءظن:بدگمانی

روضه:خطبه ای که در مجلس عزاداری خوانده می شود

غوغا:شور و فریاد

هول بودن:ترسیدن

چریک:مبارز

ژیان:خشمگین

طفره رفتن:کوتاهی در کار

کلون:قفل چوبی

گُردان:واحد نظامی

محو شدن:نابودی

درک و دریافت

١ پیام این داستان چیست؟

٢ یک بسیجی نوجوان، چگونه می تواند در پاسداری و سازندگی کشور، سهیم باشد؟.