صفحه ۹۴ کتاب نگارش فارسی ششم معنی مفهوم برداشت انشا دریافت خود را از ضرب المثل مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد در یک بند بنویسید بازگردانی به نثر ساده روان متن کوتاه از سایت نکس لود دریافت کنید.

مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

داستان کوتاه درباره مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

بسیاری از افرادی که با من دیدار می‌کنند از ما درخواست می‌کنند که معنی ضرب المثل مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد را در سایت قرار بدهیم. با سلام خدمت دانش آموزانی که این مطلب را مطالعه می کنید و دنبال جواب این سوال هستید که دریافت خودرا از ضرب المثل مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد در یک بند بنویسید جواب را به اینگونه پیدا کردیم که کسی که تجربه ناخوشایندی داشته و از آن آسیب دیده باشد اگر با تجربه ای مشابه آن روبه‌رو شود باز می ترسد حتی اگر این تجربه مشابه ضرری برای او نداشته باشد شما نیز اگر متن دیگری راجع به این موضوع دارید برای ما در نظرات پایین بفرستید تا با اسم شما در این مطلب منتشر شود.

انشا مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

وقتی انسان تجربه تلخی داشته باشد و از آن تجربه آسیب دیده باشد در شرایط مشابه آن تجربه قبلی قرار بگیرد خواهد رسید حتی اگر تجربه جدید هیچ ضرری به باز هم  این ترس در وجود او خواهد بود.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : در واقع ، مشکلات انسان را به طرز عجیبی تحت تاثیر قرار میدهند ، شاید هم آن انسان دیگر انسان ثابق نشود ، شاید دیگر حس اعتماد درونش بمیرد و نتواند هیچ چیز را بازدید مثبت نگاا کند و دید بد خود را بر همه چیز ترجیح دهد ، همینجاست که میگویند مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد ، این یعنی انسانی که زخم خورده است ، سیاه و سفید مشکلات برایش فرقی نمیکنند .

نویسنده : یعنی اگر کسی از چیزی اسیب دیده باشد و از ان چیز وحشت داشته باشد.

نویسنده : پس نتیجه میگیریم که این فرد در هر شرایطی می ترسد و راه های جدیدی را امتحان نمی کند.

انیسه :وقتی انسان تجربه تلخی داشته باشد و از آن تجربه آسیب دیده باشد در شرایط مشابه تجربه قبلی آن قرار گیرد خواهد ترسید حتی اگر تجربه جدید هیچ ضرری نداشته باشد باز هم این ترس در وجود او خواهد بود پس نتیجه میگیریم که برای کسی اتفاقی بیفته و بهش ضرر برسه و اگر بار دوم برایش همان اتفاق بیفته حتب اگر ضرر بهش نرسه باز هم می ترسه خانوم هااین درست ترین متن است لطفا همین متن رو بنویسید.

ساحل : وقتي انسان تجربه تلخي داشته باشد واز آن تجربه آسيب ديده باشد درشرايط مشابه آن تجربه قبلي قرار بگيرد.

نازنین : وقتی انسان تجربه تلخی داشته باشد و از آن تجربه آسیب دیده باشد در شرایک مشابه آن تجربه قبلی قرار بگیرد خواهد رسید حتی اگر تجربه جدید هیچ ضرری به باز هم این ترس در وجود او خواهد بود و هیچ وقت تا آخر عمر از ذهنظر او پاک نمیشد پسلام باید هیچ کار اشتباهی انجام ندهیم سلام بچه ها خوبین امید وارم که سالمن باشین.

نویسنده : یعنی انسانها اگرتجربه تلخی داشته باشند درهر خوب وبد از زندگی خود دوباره اتفاق تلخشان را یاد می کنندو از آن کار می ترسند.

محمد طلا : کسی که تجربه ی ناخوشایندی داشته و از ان اسیب دیده باشد،اگر با تجربه ای مشابه با باتجربه ی قبلی اش روبه رو شود باز ،می ترسد؛حتی اگر این تجربه ی مشابه ضرری برای او نداشته باشد. مثلا کسی که یک بار مار او را نیش زده،از هرچیزی کا مانند مار باشد( مثل طناب سیاه و سفید)می ترسد..

مهسا کامیابی : یعنی اگر انسان تجربه تلخی داشته باشد و اتفاقی مشابه آن برای او بیفتد حتی اگر ضرری نداشته باشد بازهم او از آن اتفاق می ترسد.

نویسنده : کسی که تجربهی ناخوشایندی داشته واز ان اسیب دیده باشد،اگرباتجربه ای مشابه با تجربه ی قبلی اش رو به رو شودباز، می ترسد.،حتی اگر این تجربه ی مشابه ضرری برای او نداشته باشد.مثلا کسی که یک بار مار اورا میش زده، از هر چیزی کار مانند مار باشد ( مثل طناب سیاه و سفید) می ترسد.

نویسنده : کسی که بلایی بر سرش آمده و تجربه ی تلخی از چیزی دارد در آن مورد بد گمان ومحتاط تر می شود.بعضی حوادث یا خاطرات تلخ چنان تاثیری در روح انسان می گذارد که حتی با گذشت زمان نیز فراموش نمی شود شرایطی که به موجب یاد آوردن آن خاطره یا حادثه شود می تواند در رفتار وعمل شخص تاثیر بگذارد.

ناشناس : یعنی انسانها اگر تجربه تلخی داشته باشند در هر خوب وبد از زندگی خود دوباره اتفاق تلخشان را یاد می کنند و از آن کار می تر سند.

فاطمه : نظر من این است که فردی که درموقیت بدی گیرکند که به ان اسیب رساندمثل مار اگربکسی نیش بزند فر از تنابی که شبیه باشد می ترسد.

نویسنده : یعنی اگر انسان خاطرات تلخی داشته باشد باید در هر خوب و بد زندگی اش اتفاق تلخ خود را از یاد ببره.

نیان اسماعیل زاده : یعنی اگر فردی از تجربه قبلی اش آسیب دیده باشد از اینکه دوباره این رویداد برای او رخ بدهد بسیار وحشت زده میشود همچنین مواظب است که کاری نکند که دوباره آن اتفاق رخ بدهد.

نویسنده : یعنی اینکه اگر برای کسی اتفاق یا رویداد تلخی رخ داده باشمددیگر به سراغ آن کار نمیرود حتی اگر به او ضرری وارد نشود زیرا از انجام آن کار می ترسد.
خیلی عالی بود👌👌👌👍👍.

ناشناس :‌ وقتی که مرگ در حال ترک آن دو بود، دختر سریع شمع را خاموش کرد به این ترتیب شمع به همان حال باقی می ماند و پدرش بیشتر عمر می کند..