جواب فعالیت در خانه صفحه ۱۲۶ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم معیارهای شجاعت از نظر شما چیست؟ دلایل خود را ذکر کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

معصومه : تصمیم های درستی بگیریم به چیز های منفی فکر نکیم و نترسیم.

محمدلو : معیارهای شجاعت از نظر شما چیست؟
۱. قاطعانه نه گفتن
۲.بدون ترس نظرات خود را بیان کردن
۳. ایستادن در مقابل حرف زور
۴. گرفتن حق
۵. دفاع از آزادی.

سما رستمی‌ :شجاعت یعنی در برابر همه چیز مقاوم و سخت باشیم.

علیرضا :‌به نظر من شجاع بودن نترس بودن نیست بلکه درست فکر کردن وعمل درست است.

ایلین کریمی :‌قاطعانه نه گفتن زيرا بعضي افراد از ما درخواست نا بجايي دارند و ما بايد به انها نه بگوييم.

رویا :‌انسان شجاع کسی است که جلوی پایمال شدن حقوق خود و دیگران را بگیرد..

نگار : کسی شجاع که هرگز ترسی نداشته باشد شهامت شنیدن حقیقت را داشته باشد شهامت عمل به حقیقت را داشته باشد.

نویسنده : تا میتوانید از پدر و مادر خود اگر دچار شدید کمک یا مشورت بگیرید با شجاعت و نترسیدن از انکه مارا دعوا میکند و یا تنبیه میکند.

نویسنده :‌فکر کند همه چیز راحت است به همه چیز نه بگوید و از خود گدشته هم باشد.

نویسنده : باید دل جرعت داشته باشی تا کار های خترناک بکنی مثل دعوا،گرفتن حیوانات خطرناک و……

مهدی عیدگاهی : ۱ دفاع از حرف هایی که خودمان میزنیم
۲ دروغ نگفتن
۳ تحمل سختی ها
۴ حقیقت گفتن در بد ترین شرایط.