جواب قلمرو فکری صفحه ۹۶ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم مفهوم کلی بیت چه از تیر و چه از تیغ شما روی نتابید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شما از تیر و شمشیر روی برنگردانید که در لباس عشق هستید و از کربلا هستید. .
بزن زخم، این مرهم عاشق است که بی زخم مردن، غم عاشق است.