جواب قلمرو فکری صفحه ۹۶ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم مفهوم کلی بیت چه از تیر و چه از تیغ شما روی نتابید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شما از تیر و شمشیر روی برنگردانید که در لباس عشق هستید و از کربلا هستید. .
بزن زخم، این مرهم عاشق است که بی زخم مردن، غم عاشق است.

ناشناس : تیر و نیزه بر شما بی اثر است چون زره و جوشن عشق بر تن دارید
و از تبار کربلا و امام حسین ع هستید پس نترسید و روی بر نگردانید از اینکه تیر اماج دشمن باشید.