جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۱۵ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم مفهوم کنایه دندان به دندان خاییدن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خشمگین و عصبانی شدن.