جواب قلمرو فکری صفحه ۱۱۶ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم معنی و مفهوم بیت همه برده سر در گریبان فرو از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در لشکر مقابل همه سرها به زیر افکنده بودند و هیچ کس داوطلب مبارزه با او نبود.