جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم مفهوم کنایه مرد میدان بودن چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پهلوان میدان کشتی بودن، مرد زندگی بودن.