جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۰۰ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم مفهوم کنایی عنان را گران کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کنایه از کشیدن افسار اسب و ایستادن.