جواب گفت و گو کنید صفحه ۴۷ کتاب علوم تجربی پایه هفتم چرا مقدار بارندگی در شهرهای کشورمان با هم فرق دارد تحقیق از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کویر گرم و خشک است و نواحى شهرکرد و چهارمحال سرد و مرطوب. از دلایل دیگه آن می تواند وجود رشته کوه هاى البرز و زاگرس و یا تپه ها و جلگه هاى سبز باشد. دلیل دیگر آن هم میزان تابش نور خورشید است. مثلا در شمال کشور چون اکثراً هوا ابری است و نور خورشید کم است، هوا معتدل می باشد. . اما در جنوب کشور با وجود خلیج فارس و دریاى عمان، هوا گرم است زیرا تابش نور خورشید بسیار زیاد است.