جواب فعالیت صفحه ۵۵ کتاب علوم تجربی پایه هفتم مقدار نفوذ آب را به درون زمین در دو دامنه شکل زیر با هم مقایسه کنید احداث سد در کدام دامنه بیشتر مورد نیاز است؟ دلیل خود را ذکر کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مقدار نفوذ آب در منطقه ای که دارای پوشش گیاهی است بیشتر است چون گیاهان سرعت حرکت آب را کند می کنند و آب فرصت بیشتری دارد تا در زمین نفوذ کند اما در دامنه بدون گیاه آب سریع حرکت کرده و به مقدار کمی در زمین نفوذ می کند در دامنه ای که فاقد پوشش گیاهی است نیاز به احداث سد بیشتر است چون سد باعث کاهش سرعت آب شده و سبب ذخیره آب و نفوذ آب به داخل مناطق مجاور می شود و با افزایش آب های زیر زمینی نیاز آب منطقه را بر طرف می کند.