جواب قلمرو فکری صفحه ۹۱ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم مقصود از مصراع پا در رکاب راهوار خویش دارند چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ابوالفضل تیموری : یعنی در مسیر زندگی خودت باش و به آن ادامه بده و در زندگی دیگران دخالت نکن که عاقبت بدی را برایت خواهد داشت.