جواب درک مطلب صفحه ۷۴ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم به نظر شما مقصود از «نام آوران فردا» چه کسانی هستند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نوجوانان و جوانان امروز در واقع همان دانش آموزان و دانشجویان امروز.