جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۲۰ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم این جمله را تحلیل کنید منتظران مصلح خود باید صالح باشند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هدف و فلسفه ظهور امام زمان (عج) اصلاح جامعه و گسترش عدالت در سراسر جهان است، بنابراین کسانی که می خواهد آن حضرت را در رسیدن به این منظور یاری نمایند، خود باید صالح باشند، کسی که خود از صلاحیت و شایستگی برخوردار نیست، نمی تواند کارگزار جامعه اسلامی باشد.