جواب درک مطلب صفحه ۱۱۰ کتاب ادبیات فارسی چهارم منظور از عبارت «آموخت و نکرد» چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کسب علمو عمل نکردن به آن.