جواب درک مطلب صفحه ۱۰۵ کتاب ادبیات فارسی چهارم منظور از «کشتی بی ناخدا» چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گهواره حضرت موسی.