جواب گفت و گو صفحه ۴۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم مهارت های لازم برای دوست یابی و حفظ دوستان خوب از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : راه های دوست یابی: ۱) نیك خواهی 2) خوش بینی 3) خوش خلقی 4) فروتنی 5) بخشندگی 6) وفاداری و غیره.