جواب درک و دریافت صفحه ۱۰۱ کتاب ادبیات فارسی چهارم مهمترین ویژگی نویسنده کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زبان کودکانه آن و بیان ساده تر داستان ها.