جواب فعالیت صفحه ۶۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم مهم ترین عامل نابودی حیات وحش چیست؟ ثانیا اگر شما مسول برنامه ریزی و حفاظت بعضی گونه های جانوری بشوید کدام گونه را انتخاب می کنید؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. مهمترین عامل، عدم وجود عزم ملی برای حفاظت از حیات وحش که نتیجه عدم آموزش و عدم آگاهی مردم است.